RTI Website , GNCTD
Mannual 1
Mannual 2
Mannual 3
Mannual 4
Mannual 5
Mannual 6
Mannual 7
Mannual 8
Mannual 9
Mannual 10
Mannual 11
Mannual 12
Mannual 13
Mannual 14
Mannual 15
Mannual 16
Mannual 17
Mannual 10


MANUAL - 10  
 
 
MONTHLY REMUNERATION OF OFFICERS / EMPLOYEES (as on January 2016)  
Srl. No. Name of Employee Designation Scale Grade Pay Gross Pay  
1 Pankaj Kumar Administrator 37400-67000 8700 119433  
2 Satish Kumar Manager 9300-34800 4200 55799  
3 Ramesh Kumar Manager 9300-34800 4200 54803  
4 Bijender Singh Mann Manager 9300-34800 4600 60804  
5 Naresh Kumar Sharma Manager 9300-34800 4600 59534  
6 Sarvjit Singh Rana (U. Suspention) Manager 6500-200-10500   29596  
7 Rajesh Panwar Manager 9300-34800 4200 54803  
8 Salim Dy. Manager 9300-34800 4200 51825  
9 Karamvir Bhardwaj Dy. Manager 9300-34800 4200 50630  
10 Rakesh Kumar Tyagi Dy. Manager 5200-20200 2400 48140  
11 Harvinder Singh Dy. Manager 5200-20200 2400 49535  
12 Bijender Pal Sharma Dy. Manager 5200-20200 2400 49535  
13 Pradeep Sharma Dy. Manager 5200-20200 2400 48837  
14 Sanjay Malhotra A.A.O. 5200-20200 2400 45700  
15 Amresh Kumar Tyagi A.A.O. 5200-20200 2400 45700  
16 Gurpreet Singh Litigation Asstt. 5200-20200 2400 32090  
17 Pankaj Kumar Malik Pharmacist 5200-20200 2400 38215  
18 Simmi Dhawan Steno 5200-20200 2400 40730  
19 Suresh Chand Mishra Steno 5200-20200 2400 39363  
20 Poonam Sonipal Steno 5200-20200 2400 39073  
21 Roopak Negi Steno 5200-20200 2400 36970  
22 Ramesh Kharb S.S 5200-20200 2400 3815  
23 Vipin Sharma S.S. 5200-20200 2400 42548  
24 Surinder Singh Mann S.S. 5200-20200 2400 40108  
25 Satyender Singh S.S. 5200-20200 2400 40108  
26 Mahesh Yadav S.S. 5200-20200 2400 40108  
27 Jaswant Singh S.S. 5200-20200 2400 40108  
28 Virender Kumar S.S. 5200-20200 2400 38863  
29 Vijay Kumar S.S. 5200-20200 2400 38863  
30 Zaheer Ahmed S.S. 5200-20200 2400 38215  
31 Usha Jain S.S. 5200-20200 2400 38315  
32 Savita Bhatt S.S. 5200-20200 2400 38215  
33 Ravinder Kumar S.S. 5200-20200 2400 38215  
34 Ram Gopal Sharma S.S. 5200-20200 2400 38215  
35 Kamlesh Kumari S.S. 5200-20200 2400 38215  
36 Harshvardhan S.S. 5200-20200 2400 38215  
37 Uma Kant Tiwari S.S. 5200-20200 2400 37618  
38 Satish Kumar Yadav S.S. 5200-20200 2400 37618  
39 Prem Singh S.S. 5200-20200 2400 37618  
40 Kusum Lata Sharma S.S. 5200-20200 2400 36618  
41 Dalvir Singh S.S. 5200-20200 2400 37618  
42 Rajesh Kumar S.S. 5200-20200 2400 36970  
43 Anwar Beg S.S. 5200-20200 2400 36970  
44 Lovnish Deswal S.S. 5200-20200 2400 35526  
45 Pratap Singh Sr. S.M. 5200-20200 2000 33534  
46 Ranvir Singh Sr. S.M. 5200-20200 2000 32912  
47 Rajender Singh Sr. S.M. 5200-20200 2000 32912  
48 Rajbeer Singh Sr. S.M. 5200-20200 2000 32912  
49 Ashok Sr. S.M. 5200-20200 2000 32912  
50 Udaiveer Singh Sr. S.M. 5200-20200 2000 30297  
51 Deepak Kant Sr. S.M. 5200-20200 2000 30297  
52 Vijay Kumar C.O. 5200-20200 2400 38215  
53 Sanjeev Rampal C.O. 5200-20200 2400 38215  
54 Nitender Pal Singh C.O. 5200-20200 2400 38215  
55 Baldev Dogra C.O. 5200-20200 2400 38215  
56 Anil Kumar C.O. 5200-20200 2400 35078  
57 Mona Sharma C.O. 5200-20200 2400 37618  
58 Surjeet Singh A.C.O. 5200-20200 1900 29749  
59 Chiranjeev Kr. Joshi A.C.O. 5200-20200 1900 28903  
60 Deepa Sharma A.C.O. 5200-20200 1900 29276  
61 Jaswant Khurana U.D.C. 5200-20200 2400 37215  
62 Jitender Kumar U.D.C. 5200-20200 2400 36970  
63 Shakuntala Sajwan L.D.C 5200-20200 1900 31617  
64 Prakash Singh Bisht L.D.C 5200-20200 1900 31617  
65 Ashok Kumar Garg L.D.C 5200-20200 1900 30617  
66 Meenu Wadhwa L.D.C 5200-20200 1900 31094  
67 Anita Kapoor L.D.C 5200-20200 1900 16309  
68 Sunil Gullaiya L.D.C. 5200-20200 1900 29749  
69 Jitender Singh (U. Suspention) L.D.C. 3050-75-3950-80-4590   16560  
70 Radhey Shyam Yadav Driver 5200-20200 2400 39386  
71 Laxman Singh Driver 5200-20200 2000 32488  
72 Shiv Naresh Driver 5200-20200 2000 30969  
73 Ranvir Singh Driver 5200-20200 2000 31866  
74 Om Pal Singh Driver 5200-20200 1900 31343  
75 Chander Bali Driver 5200-20200 1900 31343  
76 Manoj Kumar Driver 5200-20200 2000 29152  
77 Baljeet Singh Mechanic 5200-20200 1900 30696  
78 Raj Karan Mistri 5200-20200 1900 31617  
79 Neelima Gulati S.G. 5200-20200 1900 30247  
80 Shailja Purohit S.G. 5200-20200 1900 29749  
81 Sushma Kaushik S.G. 5200-20200 1900 29276  
82 Sunita Dhor S.G. 5200-20200 1900 28276  
83 Saroj Devi S.G. 5200-20200 1900 29276  
84 Rajesh Devi S.G. 5200-20200 1900 29276  
85 Dipti Sharma S.G. 5200-20200 1900 29276  
86 Vijay Devi S.G. 5200-20200 1300 28977  
87 Phoolo Devi S.G. 4440-7440 1300 28206  
88 Mewa Devi S.G. 4440-7440 1300 26736  
185 Madhu Bala S.G. 5200-20200 1900 28903  
93 Krishna Devi - I S.G. 4440-7440 1300 28206  
89 Ved Prakash S.M. 4440-7440 1300 28206  
90 Sanjay Karan S.M. 4440-7440 1300 28206  
91 Om Prakash S/o Daryai Lal S.M. 4440-7440 1300 12218  
92 Madan Lal - I, S/o Late Sh. Banshi Ram S.M. 4440-7440 1300 28206  
94 Jai Bhagwan - I S/o Khajan Singh (U/S) S.M. 4440-7440 1300 14384  
95 Jagbir Singh S.M. 4440-7440 1300 28206  
96 Inder Sain S.M. 4440-7440 1300 28206  
97 Atal Ambedkar S.M. 4440-7440 1300 28206  
98 Angrej Singh S.M. 4440-7440 1300 28206  
99 Veer Sain S.M. 4440-7440 1300 27459  
100 Sukh Pal Singh S.M. 4440-7440 1300 28206  
101 Ram Singh S.M. 4440-7440 1300 27459  
102 Girija Shankar Pandey S.M. 4440-7440 1300 27459  
103 Brij Bhushan Pandey S.M. 4440-7440 1300 27459  
104 Vishwa Karma S.M. 4440-7440 1300 27459  
105 K.Sunder S.M. 4440-7440 1300 27459  
106 Dina Nath S.M. 4440-7440 1300 27459  
107 Ashok Kumar S.M. 4440-7440 1300 27459  
108 Anil Kumar - I S/o Rajinder Singh S.M. 4440-7440 1300 27459  
109 Sudesh Kumar - I, S/o Sh. Tesu Ram S.M. 4440-7440 1300 22658  
110 Krishan Kumar Vats S.M. 4440-7440 1300 26736  
111 Jagdish S.M. 5200-20200 1900 26139  
112 Vijender Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
113 Tara Chand S.M. 5200-20200 1900 32015  
114 Surender Nath Pandey S.M. 5200-20200 1900 32015  
115 Sukhrampal S.M. 5200-20200 1900 32015  
116 Satpal Singh- (II) S/o Rich Pal Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
117 Satpal Singh Malik S.M. 5200-20200 1900 32015  
118 Satbir Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
119 Sant Ram S.M. 5200-20200 1900 32015  
120 Ranjeet Bahadur Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
121 Rana Rattan Pal Singh S.M. 5200-20200 1900 31119  
122 Ramji Prasad S.M. 5200-20200 1900 32015  
123 Rama Shankar Yadav S.M. 5200-20200 1900 32015  
124 Rama Kant Tiwari S.M. 5200-20200 1900 32015  
125 Ram Dhan S.M. 5200-20200 1900 32015  
126 Rajesh Gupta S.M. 5200-20200 1900 32015  
127 Raj Bahadur Yadav S.M. 5200-20200 1900 32015  
128 Prehlad Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
129 Prehlad Kumar S.M. 5200-20200 1900 32015  
130 Om Prakash S.M. 5200-20200 1900 32015  
131 Neeraj Kumar Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
132 Mohd. Idrish S.M. 5200-20200 1900 32015  
133 Kishore Kumar Sagar S.M. 5200-20200 1900 32015  
134 Kanwar Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
135 Jaibir Singh S.M. 5200-20200 1900 32015  
136 Hari Chand S.M. 5200-20200 1900 32015  
137 Ganesh Prasad Sharma S.M. 5200-20200 1900 32015  
138 Deepak Prasad S.M. 5200-20200 1900 32165  
139 Vijay Singh S.M. 5200-20200 1900 31617  
140 Surender Pal Singh S.M. 5200-20200 1900 31617  
141 Sudershan Kumar S.M. 5200-20200 1900 31617  
142 Shardanand S.M. 5200-20200 1900 31617  
143 Saroj Pal S.M. 5200-20200 1900 31617  
144 Sanjay Kumar S.M. 5200-20200 1900 31617  
145 Jugal Kishore S.M. 5200-20200 1900 31617  
146 Jainender Arora S.M. 5200-20200 1900 29002  
147 Girish Malhotra S.M. 5200-20200 1900 31617  
148 Anil Kumar Dahiya S.M. 5200-20200 1900 31617  
149 Amrit Pal S.M. 5200-20200 1900 31617  
150 Surender Kumar - I S/o Bhim Singh S.M. 5200-20200 1900 31094  
151 Shyam Sehgal S.M. 5200-20200 1900 31094  
152 Rupesh Kumar Dixit S.M. 5200-20200 1900 28803  
153 Ramesh Kharb S.M. 5200-20200 1900 31094  
154 Rajesh Kumar Sharma (U. Suspention) S.M. 5200-20200 1900 20161  
155 Mukesh Kumar S.M. 5200-20200 1900 31094  
156 Dinesh Singh S.M. 5200-20200 1900 31094  
157 Ajit Prakash S.M. 5200-20200 1900 31094  
158 Ajay Kumar S.M. 5200-20200 1900 31094  
159 Tilak Raj S.M. 5200-20200 1900 31694  
160 Sushil Kumar Vats S.M. 5200-20200 1900 30247  
161 Sudhir Kumar Pandey S.M. 5200-20200 1900 29401  
162 Sube Singh S.M. 5200-20200 1900 30247  
163 Satyawan – I, S/o Sh. Chhattar Singh S.M. 5200-20200 1900 30247  
164 Sanjeet Singh S.M. 5200-20200 1900 30222  
165 Ran Vijay Yadav S.M. 5200-20200 1900 30247  
166 Mahavir Singh - I, S/o Sh. Shri Krishan S.M. 5200-20200 1900 29749  
167 Davinder Kumar Vats S.M. 5200-20200 1900 30247  
168 Surender Singh - I S/o Dharamvir Singh S.M. 5200-20200 1900 30173  
169 Surender Kumar- II S/o Sewa Singh S.M. 5200-20200 1900 30173  
170 Sanju Kumar Srivastva S.M. 5200-20200 1900 30173  
171 Ravinder Singh S.M. 5200-20200 1900 30173  
172 Rajender Prasad Mishra S.M. 5200-20200 1900 30173  
173 Raj Kumar – III, S/o Sh.Kharati Lal S.M. 5200-20200 1900 30173  
174 Narender Kumar S.M. 5200-20200 1900 30173  
175 Mohan Swaroop Dixit S.M. 5200-20200 1900 30173  
176 Dal Chand S.M. 5200-20200 1900 30173  
177 Umesh Kumar S.M. 5200-20200 1900 29749  
178 Tofek Khan S.M. 5200-20200 1900 29749  
179 Surender Kumar- III S/o Ram Singh S.M. 5200-20200 1900 29749  
180 Satya Dev S.M. 5200-20200 1900 27284  
181 Sabir Khan S.M. 5200-20200 1900 29749  
182 Nasir Khan - I, S/o Sh. Attam Khan S.M. 5200-20200 1900 29675  
183 Manohar Joshi S.M. 5200-20200 1900 29749  
184 Mahavir Singh - II, S/o Sh. Mann Singh Panwar S.M. 5200-20200 1900 30247  
186 Dharmender Singh - I, S/o Sh. Kanwar Chand S.M. 5200-20200 1900 29749  
187 Dalbir Singh S.M. 5200-20200 1900 29749  
188 Ash Mohmmad S.M. 5200-20200 1900 29749  
189 Rajbeer Singh Joon S.M. 5200-20200 1900 28554  
190 Satish Kumar - I, S/o Sh.Suraj Bhan S.M. 5200-20200 1900 30173  
191 Yogesh Kumar S.M. 5200-20200 1900 29276  
192 Yash Pal Singh - I, S/o Sh. Gopal Singh S.M. 5200-20200 1900 29226  
193 Surender Singh - II S/o Sh. Bhagwan S.M. 5200-20200 1900 29276  
194 Surender Singh -IV, S/o Sh. Vikram Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
195 Satyawan - II, S/o Sh. Ram Path S.M. 5200-20200 1900 29276  
196 Sanjeev Kumar - I, S/o Late Sh. Inder Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
197 Rohtash Singh S.M. 5200-20200 1900 29226  
198 Rishi Bhardwaj S.M. 5200-20200 1900 26089  
199 Ram Narayan S.M. 5200-20200 1900 29276  
200 Rajesh Kumar S/o Ram Kumar S.M. 5200-20200 1900 29276  
201 Rajender Singh S.M. 5200-20200 1900 14919  
202 Rajbir Singh - III, S/o Sh.Zile Singh S.M. 5200-20200 1900 29226  
203 Kashmir Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
204 Dharmender Singh - II, S/o Sh.Baljeet Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
205 Deepak Kumar Pandey S.M. 5200-20200 1900 29276  
206 Chavvi Kaushik S.M. 5200-20200 1900 29276  
207 Bijender Kumar S.M. 5200-20200 1900 29276  
208 Avinash Kumar Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
209 Anjay Kumar Singh S.M. 5200-20200 1900 29276  
210 Rishi Pal Singh S.M. 5200-20200 1900 28803  
211 Nasir Khan - II, S/o Sh.Jumma S.M. 5200-20200 1900    
212 Naresh Pal S.M. 5200-20200 1900 28828  
213 Ajay Rathi S.M. 5200-20200 1900 28206  
214 Sanjeev Kumar-II, S/o Sh.Ram Kumar Sharma S.M. 3050-75-3950-80-4590   23026  
215 MUKESH Helper 4440-7440 1300 18071  
216 SURENDER KUMAR MANDAL Helper 4440-7440 1300 18071  
217 GAURI SHANKAR MANDAL Helper 4440-7440 1300 18071  
218 RAM PUNIT MANDAL Helper 4440-7440 1300 18071  
219 SUDESH Helper 4440-7440 1300 18071  
220 OMVATI Helper 4440-7440 1300 18071  
221 CHATRO Helper 4440-7440 1300 18071  
222 BHARPAI Helper 4440-7440 1300 18071  
223 SHANTI Helper 4440-7440 1300 18071  
224 VIMALA DEVI Helper 4440-7440 1300 18071  
225 MUKESH Helper 4440-7440 1300 18071  
226 SITA RAM Helper 4440-7440 1300 18071  
227 Uma Shanker Pandey Helper 4440-7440 1300 24545  
228 Om Prakash S/o Tek Chand Helper 4440-7440 1300 12218  
229 Subhash Chand Helper 4440-7440 1300 24545  
230 Satpal Helper 4440-7440 1300 24545  
231 Sanjay S/o Layak Ram Helper 4440-7440 1300 24545  
232 Ranbir Singh II Helper 4440-7440 1300 24545  
233 Rajesh Kumar - I S/o Chander Singh Helper 4440-7440 1300 24545  
234 Kuldeep Singh Helper 4440-7440 1300 24545  
235 Jai Pal Helper 4440-7440 1300 24545  
236 Ishwar Singh Helper 4440-7440 1300 24545  
237 Davinder Singh - I S/o Shubh Ram Helper 4440-7440 1300 24545  
238 Ravinder Singh Helper 4440-7440 1300 24545  
239 Raj Bala Helper 4440-7440 1300 24545  
240 Surender Singh S/o Ram Kumar Helper 4440-7440 1300 23873  
241 Satish Kumar Tiwari Helper 4440-7440 1300 23873  
242 Sanjay Kumar S/o Mahender Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
243 Ram Gopal Helper 4440-7440 1300 23873  
244 Rajender Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
245 Rajesh Kumar - III, S/o Dayanand Helper 4440-7440 1300 23873  
246 Rai Sahib Helper 4440-7440 1300    
247 Narender Kumar - I, S/o Om Prakash Helper 4440-7440 1300 23873  
248 Nandan Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
249 Manoj Kumar Pathak Helper 4440-7440 1300 23201  
250 Kulbeer Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
251 Joginder Kumar Helper 4440-7440 1300 23873  
252 Dinesh Helper 4440-7440 1300 23873  
253 Azad Helper 4440-7440 1300 23873  
254 Anil Kumar - II S/o Devrath Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
255 Vishnu Dutt Helper 4440-7440 1300 17100  
256 Vikram Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
257 Vijay Prakash Helper 4440-7440 1300 23873  
258 Vir Bhan Helper 4440-7440 1300 22055  
259 Suresh Sehrawat Helper 4440-7440 1300 23873  
260 Shiv Kumar Kaushik - II, S/o Late Sh.Sharap Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
261 Satbir Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
262 Sarjeet Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
263 Ravinder Pratap Helper 4440-7440 1300 23873  
264 Ravinder Kumar Helper 4440-7440 1300 23873  
265 Ravi Kumar Helper 4440-7440 1300 23873  
266 Rajesh S/o Subhash Chand Helper 4440-7440 1300 23873  
267 Rafat Ali Helper 4440-7440 1300 23873  
268 Prem Chand Helper 4440-7440 1300 23873  
269 Narender Kumar - II S/o Jesse Ram Helper 4440-7440 1300 23873  
270 Jitender Kumar - I, S/o Sh.Hari Lal Helper 4440-7440 1300 23873  
271 Jagat Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
272 Inderjeet Singh Helper 4440-7440 1300 23873  
273 Girish Chand Mithani Helper 4440-7440 1300 23873  
274 Davinder Singh - II S/o Rajbeer Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
275 Babu Lal Helper 4440-7440 1300 23873  
276 Amit Kapoor Helper 4440-7440 1300 23873  
277 Ajay Malhotra Helper 4440-7440 1300 23873  
278 Sandeep Helper 4440-7440 1300 23201  
279 Rohtash Helper 4440-7440 1300 23201  
280 Ram Dhyan Sah Helper 4440-7440 1300 23201  
281 Ram Avtar Goswami Helper 4440-7440 1300 23201  
282 Pappu Helper 4440-7440 1300 23201  
283 Narender Kumar - III S/o Jesse Ram Helper 4440-7440 1300 23201  
284 Mukesh Rana Helper 4440-7440 1300 23201  
285 Mehander Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
286 Jai Bhagwan – II, S/o Sh.Raghubir Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
287 Devi Dutt Sharma Helper 4440-7440 1300 23201  
288 Davinder Singh - III S/o Ram Kumar Helper 4440-7440 1300 23201  
289 Bhishan Dass Sharma Helper 4440-7440 1300 23201  
290 Ashutosh Sharma Helper 4440-7440 1300 23201  
291 Anil Kumar III S/o Jai Pal Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
292 Ajit Singh - I S/o Sultan Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
293 Surender S/o Raj Karan Helper 4440-7440 1300 23201  
294 Subhash S/o Ram Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
295 Seema Helper 4440-7440 1300 23201  
296 Sachin Kumar Helper 4440-7440 1300 23201  
297 Ram Kishan Sharma Helper 4440-7440 1300 23201  
298 Maya Helper 4440-7440 1300 23201  
299 Layak Ram Helper 4440-7440 1300 23201  
300 Kamal Kumar Helper 4440-7440 1300 23201  
301 Brij Lal Sharma Helper 4440-7440 1300 23201  
302 Ajit Singh - II S/o Raghuvir Singh Helper 4440-7440 1300 23201  
303 Krishna Devi-II, H/o Late Sh. Lal Chand Helper 4440-7440 1300 22155  
304 Mamta Helper 4440-7440 1300 19640  
305 Kavita Singh Helper 4440-7440 1300 19117  
306 Usha Helper 4440-7440 1300 18569  
307 Susheel Kumar Helper 4440-7440 1300 18569  
308 Sukhdershan Dev Helper 4440-7440 1300 18569  
309 Sudesh Kumar - II, S/o Sh.Rohtash Kumar Helper 4440-7440 1300 18071  
310 Shiv Shankar Singh Helper 4440-7440 1300 18569  
311 Sanjay Dabbas Helper 4440-7440 1300 18569  
312 Sandeep Bhatia Helper 4440-7440 1300 18569  
313 Ravinder Pratap Singh Helper 4440-7440 1300 18569  
314 Ravi Shanker Diwedi Helper 4440-7440 1300 18569  
315 Rakesh Kumar Helper 4440-7440 1300 17573  
316 Rakesh Chand Diwedi Helper 4440-7440 1300 18569  
317 Rakesh Dabas Helper 4440-7440 1300 18569  
318 Rajesh Kumar Bhardwaj Helper 4440-7440 1300 18569  
319 Raj Kumar Rana Helper 4440-7440 1300 18569  
320 Preetam Kumar Singh Helper 4440-7440 1300 18569  
321 Poonam Singh Helper 4440-7440 1300 18569  
322 Parvati Devi Helper 4440-7440 1300 18569  
323 Mohd. Asif Helper 4440-7440 1300 18569  
324 Mahesh Kumar Sharma Helper 4440-7440 1300 18569  
325 Madan Lal - II, S/o Sh. Roshan Lal (U. Suspention) Helper 4440-7440 1300 16627  
326 Krishna Rani Helper 4440-7440 1300 18569  
327 Kamla Prasad Yadav Helper 4440-7440 1300 18569  
328 Hasmuddin Helper 4440-7440 1300 18569  
329 Harish Kumar Helper 4440-7440 1300 18071  
330 UGRESH MANDAL Helper 4440-7440 1300 18071  
331 Dilbagh Singh Alahawat Helper 4440-7440 1300 18071  
332 Manoj (U/S) Helper 4440-7440 1300 12218  
          9357976  
             
             
             

-->
Latest News
 
Automated System of Allotment Govt. of Delhi (e-Awas)
Common Assistant Accounts Officer(Civil) Examination 2021(Part-I and Part-II)
Delhi Budget 2022-23 Citizen Participation
Discontinuation of physical printing of Government of India Gazettes
Draft Delhi Road Safety Policy
Economic_survey-2018-19
Empanelment of Ms ICSIL for hiring of contractual manpower
Extention of date Application for the post of Other Persons Members for Lok Adalats
For any Covid related information or queries please call 1031.
Guidelines for Modal RFP Documents
 
Local Services
 
 
Last Updated : 10 Dec,2021